KAN-psykologerna är en liten psykologmottagning i centrala Göteborg som är specialiserade på barn och ungdomar. Vår kompetens grundar sig i mångårig erfarenhet av arbete inom förskola, skola, barnpsykiatri och habilitering.

Vi arbetar bland annat med:

Neuropsykiatrisk utredning
Problematisk skolfrånvaro
IBT
Utbildning
Handledning
Behandling vid NPF
Idrottspsykologi
Spelberoende

Vårt arbetssätt grundar sig i beteendeanalys och metoder som stammar därifrån.
Vi tydliggör problemen och ger konkreta lösningar som är väl förankrade i vardagen.


NYTT!

Idrottspsykologisk rådgivning


Vi erbjuder numera idrottspsykologisk rådgivning individuellt samt ger föreläsningar för lag och grupper.

Idrottspsykologisk rådgivning vänder sig till dig som upplever att du inte presterar så bra som du önskar inom din idrott*, blir mycket nervös eller orolig inför tävlingar/matcher, inte mår bra inom din idrott eller till dig som vill ha rådgivning och stöttning i hur du generellt kan utvecklas som idrottare.

*Idrottspsykologisk rådgivning kan också vara användas för dig som verkar inom andra områden så som musik.

Problematiskt spelande


Har ditt barn ett problematiskt datorspelande/datorspelsberoende?

Nu kan du söka till oss för konsultation och kartläggning av problematiken. Utifrån detta kan vi bedöma lämpliga insatser.