Dagens skola ställer allt högre krav, både på elever och lärare
Skolan har alltid varit en betydande del i barnens uppväxt. Här tillägnar man sig kunskaper för vuxenlivet, förbereder ett yrke, tränar sociala färdigheter, breddar sin värld och får vänner för livet. Men skoltiden kan också vara en period fylld av ångest, rädsla och utanförskap.
 
Dagens skola ställer allt högre studiekrav på eleverna. Många elever känner prestationsångest. Möjligheten att visa olika typer av begåvning är begränsad. Skolan har här en utmaning att möta alla de barn och behov som finns. Lärarens uppdrag är stort och viktigt.