En psykologutredning kan vara lämplig när föräldrar eller andra personer i barnets omgivning, tex skola, förskola, har frågor kring barnet och efterfrågar stöd kring hur man kan förbättra situationen runt barnet. Det kan t.ex. handla om att ett barn har svårt att ta till sig undervisningen i skolan, har ett beteende som blir problematiskt eller verkar må psykiskt dåligt. Vi erbjuder därför olika typer av utredningar beroende på vilket behov som just ni har.
Grundläggande psykologutredningar
En grundläggande psykologutredning avser att ge en god bild av barnets kognitiva nivå, hur barnet fungerar i vardagen och hur barnet mår psykiskt. Utredningen resulterar i rekommendationer kring hur barnets närstående på bästa sätt kan hjälpa och stötta.
 
Psykologutredningar anpassade efter varje barns behov