En psykologutredning kan vara lämplig när du som förälder har frågor kring ditt barn och efterfrågar stöd kring hur man kan förbättra barnets situationen. Det kan t.ex. handla om att ett barn har svårt att ta till sig undervisningen i skolan, har ett beteende som blir problematiskt eller verkar må psykiskt dåligt. I vissa fall kan det även handla om ADHD eller autism.
De som söker till oss är privatpersoner som upplever att de inte får det stöd som man behöver från skolan eller den offentliga vården. Ofta handlar det om att få till utredningar snabbt eftersom man så snart det bara går vill hjälpa sitt barn. Vi uppmanar dock alltid att utforska de vägar som finns inom den offentliga vården innan man väljer ett privat alternativ.
För att göra en psykologisk utredning har vi inledningsvis ett konsultationssamtal. Här kartlägger vi varför ni söker en utredning och om det är den bästa vägen framåt. När vi är på det klara med att en utredning behövs så träffar vi barnet flera gånger. Vi gör då olika tester. Det kan t.ex. handla om att bedöma barnets förmåga att tolka och bearbeta information, koncentrations- och planeringsförmåga, förmåga till logiskt tänkande osv. En utredning hos oss kan innebära att det blir lättare att förstå sitt barn och kan också leda till ökad förståelse från omgivningen. Ibland leder utredningen till att man kan fastställa en diagnos vilket ofta leder till att man kommer i kontakt med andra som har samma svårigheter.
Här kan du läsa mer om våra utredningar
 
Konsultationssamtal
Här klarlägger vi varför ni söker en
utredning och vi arbetar fram en
gemensam frågeställning.
Ett samtal kostar 1050 kr och är
ca 60 minuter
 
Utredningsfas
Vårt pris för en utredning beror helt
på omfattning och kan ges först när
vi har en bild av hur förutsättning-
arna för utredning ser ut. Vid behov
tar vi hjälp av barnläkare.
 
Återkoppling av resultat
Återkopplingen sker till både föräld-
ar och barnet. Vid återkopplingen
diskuteras om det föreligger behov
av psykologisk eller medicinsk
behandling. Om ni vill kan vi även
återkoppla till skolan.