KAN-psykologerna erbjuder utbildningar inom ett flertal olika områden som är viktiga för skolans arbete. Många av utbildningarna kan också anpassas till förskolans verksamhet. Givetvis kan vi även skräddarsy en utbildning exakt efter era önskemål.
Lärarlagsutbildning
Barn i behov av särskilt stöd
Här tar vi upp hur man som lärare förhåller sig till barn med t.ex autism, ADHD eller trotssyndrom. Vi behandlar även olika former av problemskapande beteenden i klassrummet med syfte att hjälpa läraren att skapa studiero som möjliggör ett effektivt lärande. Målet är att hjälpa pedagogerna att fokusera på skolans kärnverksamhet att utbilda.
Beteendestrategier i klassrummet
Insatsen syftar till att ge konkret metodhandledning i hur pedagogerna kan skapa en bra studiero och ett effektivt lärande hos sina elever i klassen. Arbetssättet är grundat i evidensbaserade metoder framtagna med beteendeanalys.
TBA i skolan
Utbildningsinsatsen syftar till att ge skolpersonal utökade kunskaper kring elever som utmanar i skolsituationen och hur man kan arbeta med dessa elever för att öka deras möjligheter till god inlärning samt förebygga och hantera problemskapande beteenden i klassrummet.
 
Studiedagar
Varför gör inte Kalle som jag säger?
Studiedagen vänder sig till personal inom grundskola och handlar om lärande hos personer med autism, ADHD, utvecklingsstörning. Hur man kan förstå och arbeta med problemskapande beteende samt viktiga principer vid färdighetsträning för dessa elever.
Färdigheter och problem hos barn med autism
En studiedag som riktar sig till särskolan. Här får vi lära oss om hur inlärning för barn med autismkan förbättras samt hur vi kan förstå och påverka de utmanande beteenden som elever med autism kan uppvisa.
Skräddarsydda utbildningar
Kan-psykologerna ger skräddarsydda utbildningar inom följande ämnen:
   Autism
   ADHD
   Intellektuell funktionsnedsättning
   Problemskapande beteenden
   Exekutiva funktioner
   Motivation
   Stress