Tjänster för landsting och kommun
Kan-psykologerna erbjuder tjänster som avlastar landsting och kommun. Vi har bred kompetens och erfarenhet kring utredningar och behandling på specialistnivå. Vi arbetar främst med barn och unga inom följande områden:
   Barn och ungdomspyskiatrisk utredning och behandling
   Diagnosspecifika föräldrautbildningar
 
   Utbildningar för beteendeförändring och beteendeanalys
   Utbildning och utredning för BVC
   Handledning till psykologer och personal inom landsting
    barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, BVC samt
   Närhälsan
   Handledning till LSS och HVB