Vår kompetens grundar sig på mångårig erfarenhet av psykologarbete inom förskola, skola och habilitering. Vi arbetar med barn och unga vuxna. Enskilda individer såväl som med grupper och organisationer.
Vårt arbetssätt grundar sig i beteendeanalys och metoder som stammar härifrån. Vi tydliggör problemen och ger konkreta lösningar som är väl förankrade i vardagen.
 
Vi erbjuder våra uppdragsgivare ett kontinuerligt samarbete men kan även ta kortare, enskilda uppdrag. När ni anlitar Kan-psykologerna får ni en fortlöpande kontakt med en av oss. Vid behov kan ni givetvis även använda er av våra övriga psykologer. Därmed får ni tillgång till en bred kompetens.
Vi har även ett etablerat samarbete med läkare, kurator, specialpedagog och logoped som kan användas när så behövs.
Mångårig erfarenhet av psykologarbete inom skolverksamhet och habilitering