Observation och konsultation är ett första steg för att reda ut vad som är problematiskt i skolsituationen för en elev eller klass. Denna insats lämpar sig också väl för förskola. Observation tar ca 3 tim och konsultation ca 1 tim. En uppföljande konsultation om ca 1 tim sker vid en senare tidpunkt.
Till denna tjänst kan sedan andra insatser läggas i de ärenden där psykologen bedömer att en basutredning eller beteendekartläggning behövs