Vårt mål är att den pedagogiska verksamheten skall stå i centrum. Elevhälsoarbetet behöver därför fokusera på hur läraren på bästa sätt ska kunna ge det stöd som eleverna behöver. Kan-psykologernas roll är att tillföra specialkompetens till de pedagogiskt verksamma på skolan.
Vi har insatser som är hälsofrämjande, förebyggande och individinriktade. Med läraren i fokus bidrar vi till att lösa de problemställningar som just er skola eller förskola har.
Vi samarbetar med friskolor och kommuner. Både i förskola, grundskola, särskola och gymnasium. I vissa kommuner täcker vi behovet av skolpsykolog. I andra är vi ett komplement till de skolpsykologer som finns. Vi anlitas både för att avlasta befintlig skolpsykolog men också för att man behöver spetskompetens i ett ärende.
 
 
Hos Kan-psykologerna har ni en egen kontaktperson som håller i kontakten med dig som kund. Vanligtvis är det samma person som även utför uppdragen. Det gör att vi lär känna varandra och att vi bättre kan säkerställa att ni får rätt hjälp i rätt ärende. I många kommuner har vi haft ett långvarigt samarbete vilket givetvis underlättar vårt samarbete ytterligare.
En psykologutredning kan vara rätt väg att gå, men inte alltid. Därför rekommenderar vi ett första konsultationssamtal då vi kartlägger de frågeställningar som finns kring eleven. Men vi kan också sitta med i ett elevhälsoteam då man kan lyfta de aktuella ärenden som skolan har. Det viktiga är att vi tillsammans finner bästa vägen att komma fram till en lösning.
För dig som arbetar inom särskolan kan vi erbjuda anpassad spetskompetens. Ett sätt att lösa de speciella behov som er verksamhet har.