Handledning är ett brett område där fokus kan vara allt från att reflektera över sin professionella roll och situation till att hitta lösningar på konkreta svårigheter kring ett barn/ ungdom/brukare. Frågor som gör att en arbetsgrupp eller privatperson söker handledning kan vara:
   Hur får vi en bättre fungerande personalgrupp?
   Hur bemöter vi "Kalles" aggressiva utbrott?
   Hur får vi en elev att fungera bättre i undervisningen?
   Hur kan vi motverka mobbing i klassen?
Handledning har visat sig ha stor betydelse för personalens upplevelse av att hantera och utvecklas i sitt arbete, Handledningen har även en personalvårdande effekt.
Handledning som passar din verksamhet
 
Handledningens omfattning
Handledningen kan variera i omfattning beroende på syftet och det behov som finns inom verksamheten. Vanligtvis har man handledning 1-2 gånger i månaden. I vissa fall kan man även boka enskilda konsultationsmöten. Handledning i grupp varar minst 1 timme per tillfälle. I vissa fall inleds handledningen med observation i verksamheten eller andra typer av förberedande möten vilket beslutas i samråd med klienten.
Handledning för PTP-psykologer
Kan-psykologerna erbjuder handledning till PTP-psykologer inom förskola, skola och habilitering. PTP-handledning utgår ifrån Socialstyrelsens och Psykologförbundets riktlinjer.
Kan-psykologerna handleder och ger konsultationer till verksamheter/grupper som tex:
   Lärarlag
   Specialpedagoger
   Rektorer
   Elevhälsoteam
   Psykologer inom skola
   PTP-psykologer inom skola
   Personal inom förskola