Behovet av samtalsstöd och kontakt med andra föräldrar är ofta stort om man har ett barn med psykologiska problem Det är ofta viktigt att föräldrar har möjlighet att få prata om de frågor som dyker upp den första tiden efter att diagnosen blivit klar. Förutom råd och stöttning från psykologen är det också viktigt att få kontakt med andra föräldrar i samma situation. Att få ge och ta erfarenheter. Att ge stöd i vardagen eller helt enkelt prata om sin situation.
Innehållet i våra föräldragruppsträffar bestäms utifrån gruppdeltagarnas önskemål. Ofta lägger vi upp det så här:
   Kort presentation av förälder och barn
   Genomgång av önskemål och frågor
   Information kring ett tema med gruppdiskussion
 
Givetvis är föräldragruppsträffarna flexibla och formas utifrån deltagarnas behov. Någon eller några från oss på Kan-psykologerna deltar vid varje träff så att ni kan bolla tankar och frågor.
Föräldragrupperna hålls när vi har underlag att starta en grupp. Om du är intresserad av ett speciellt ämne och att delta är du välkommen att kontakta oss.
Just nu är följande föräldragrupper aktuella:
   Barn med autism
   Barn med ADHD
   Barn med Problemskapande beteende
   IBT
Föräldragrupper. Att träffa andra föräldrar gör ofta din och ditt barns situation lättare