Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Ofta samlar skolan dessa kompetenser i ett elevhälsoteam.
Elevhälsan roll är främst att vara hälsofrämjande. Man bör därför arbeta förebyggande för att stödja elevernas utveckling så att de lättare klara utbildningens mål.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
 
Kan-psykologerna kan vara en del i ert elevhälsoteam. Vi ger t.ex. konsultation i ärenden och bidrar med psykologisk kompetens i elevhälsoarbetet. Tillsammans med er diskuterar och planerar vi vilka insatser och uppdrag som kan vara aktuella. Vi erbjuder också möjligheten att hjälpa er att följa upp och utvärdera de insatser som görs av elevhälsoteamet.
Vi kan även erbjuda workshops där vi tillsammans med elevhälsoteamet går igenom ert arbete och utvärderar om det kan förbättras.
Ett team för att stödja elevernas utveckling